Tour Dates

AUG 1 FIRE! / JAZZ EM AGOSTO / LISBON PT
AUG 23 GORAN KAJFES / GUSTAF ADOLFS TORG / STOCKHOLM
AUG 26 GORAN KAJFES / CLANDESTINO FESTIVAL / GOTHENBURG
SEP 16 LA LA LARS / UMEÅ JAZZKLUBB
OCT 1 TIME IS A MOUNTAIN / FASCHING / STOCKHOLM
OCT 7 FIRE! / FASCHING / STOCKHOLM